Pro učitele


Přijeďte se svou třídou na pobytový výukový program do našeho střediska ekologické výchovy SEVER. Nabízíme týdenní pobytové kurzy s environmentální tématikou. Program pobytového týdne je vytvořen tak, aby byl v souladu s průřezovým tématem environmentální výchova. Cílem pobytového týdne je že, žák cítí i chápe, že ochrana životního prostředí a péče o něj má smysl, a chce a umí pro ně něco udělat. Na začátku pobytového týdne se s žáky vzájemně seznamujeme a poznáváme, proto také mnoho škol využívá pobytové středisko pro své adaptační kurzy, avšak s rozšířením o environmentální tématiku - zejména v 6. třídě základní školy a prvním ročníku středních škol. V průběhu týdne předáváme žákům prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem. Výukové programy probíhají hravou a prožitkovou formou. V programech nechybí simulační hry, výzkumná a badatelská činnost, expedice a především pobyt venku (více ve Fotogalerii).

Více o pobytových programech se dozvíte v položce menu: Objednávky pobytů
 

Materiály na ukázku / ke stažení:
 

 

Pedagogové, kteří na středisku SEVER absolvovali pobytový program, si mohou po přihlášení zdarma stáhnout metodickou příručku k programům.

Více metodických materiálů naleznete na našem e-shopu.