Týden pro udržitelný život - jak na pobytové programy s environmentální tématikou

   Využijte mnohaleté zkušenosti, které jsme popsali ve třech metodických publikacích, nebo navštivte interaktivní web, který rozšiřuje a navazuje na programy realizované v rámci pobytového programu střediska SEVER.

     Jak na pobytové programy s environmentální tématikou? To je otázka kterou si na SEVERu klademe již téměř dvacet let a intenzivněji jsme hledali tři roky v rámci projektu „Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ“, který byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost.

     Výstupy tohoto projektu je možné využít při realizaci pobytových programů, projektových dnů, začlenit do výuky či využít dalšími způsoby pro pedagogickou činnost. Jedná se zejména o tři publikace pro různé věkové kategorie (pro žáky 1. - 5. Tříd ZŠ, pro žáky 6. - 7 tříd ZŠ a pro žáky 8. – 9 tříd ZŠ a SŠ ), které popisují metodiku a získávání zpětné vazby.

     Dalším důležitým výstupem byl interaktivní web, který vznikl jako doplněk a podpora výukových programů, zde si žáci ověřují a rozšiřují své znalosti získané při environmentálním pobytovém programu na středisku SEVER. Programy na webu částečně vycházejí z programů realizovaných na pobytovém programu. Žáci zde doplňují, zkoumají či hledají informace, které mohou podporovat jejich vztah k životnímu prostředí. Na webu je také sekce věnována metodickým materiálům věnovaným pro pedagogické pracovníky. Prohlédnout a vyzkoušet si web můžete na adrese http://tyden.ekologickavychova.cz/  

     Hlavním cílem projektu bylo propracovat metodiku týdenních environmentálních pobytových výukových programů jako účinné formy realizace průřezových témat (zejména EV). Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků, probudit zájem o oblast životního prostředí a zvýšit jejich občanskou angažovanost.

     Máte- li zájem získat zdarma ke stažení tři metodické publikace, přístup k interaktivnímu webu a další zajímavé informace či přijet na pobytový program, můžete kontaktovat středisko SEVER , 739203205.

Jaromír Kvasnička: , 739203206