O nás

KDO JSME?

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, občanské sdružení.

CO CHCEME?

Chceme směřovat k trvale udržitelnému životu na Zemi.

JAKÝM ZPŮSOBEM TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem.

Naše organizace byla založena v r.1994. V současné době máme pracoviště v Horním Maršově, v Trutnově, v Hradci Králové a v Litoměřicích.

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a  vícedenní pobytové výukové programy. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Více o pobytových programech se dozvíte v položce menu: Objednávky pobytů